-ความเป็นมา
  -วัตถุประสงค์
  -แนวทางการดำเนินงาน
  -ขอบเขตของการทำกิจกรรม
  -กรอบแนวคิดการดำเนินงาน
  -ความเชื่อมโยงฯ
  -แผนการดำเนินงาน
  -ข้อกำหนดการทำวิจัย
(Terms of reference- TOR)
  - คู่มือนักวิจัย
   
  -สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  -โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  -คณะนิติศาสตร์ รร.นายร้อยตำรวจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
   
  ----------------------------------------------------------------------------
VTR ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0
   
 
<<คลิก>> แบบตอบรับการร่วมงาน "การเสวนาการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม" ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กทม.
   
หรือ QR Code
แบบตอบรับการร่วมงานฯ
   
 
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
VDO
เยาวชนพลังบวก วิมุตยาราม พิทยากร Ep2
   
VDO
เยาวชนพลังบวก วิมุตยาราม พิทยากร Ep1
   
การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทางวิชาการ
และคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
การประชุมรอบพิเศษร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 
 
 
QR Code สื่อสร้างสรรค์ และสื่อสังคมออนไลน์
 
 

แฟนเพจเฟซบุ๊ก “เครือข่ายเยาวชนพลังบวก”
(@เครือข่ายเยาวชนพลังบวก)

-------------------------------------------------------------------------
 

ยูทูบแชนแนล “เครือข่ายเยาวชนพลังบวก”
(@เครือข่ายเยาวชนพลังบวก)

-------------------------------------------------------------------------
 

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเป็นทางการ
(www.youthanticrime.com)

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
ตอน ท่านปิยะกับหมวกแดง
https://www.youtube.com/watch?v=dZd5xfSZLjY

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
ตอน ท่านปิยะกับเน็ตไอดอล
https://www.youtube.com/watch?v=9qXQ0aEg5P4

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
ตอน สุภาพบุรุษจราจร
(งานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ทุ่มด้วยใจ)
https://www.youtube.com/watch?v=gfnUm40yIDY

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
ตอน เยาวชนพลังบวกวิมุตยาราม Ep1
https://www.youtube.com/watch?v=KHb4wa9AEJM

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
ตอน เยาวชนพลังบวกวิมุตยาราม Ep2
https://www.youtube.com/watch?v=rvcFKvtPYK4

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
โรงเรียนทวีธาภิเศก ตอน การพนันออนไลน์
https://www.youtube.com/watch?v=84anSGJzG3Y

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
โรงเรียนทวีธาภิเศก ตอน สื่อลามกอนาจาร
https://www.youtube.com/watch?v=UVgsbXgSbVI

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
โรงเรียนฉิมพลี ตอน Cyber bullying
https://www.youtube.com/watch?v=hknQ1ymmwDs

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
โรงเรียนวัดสระเกศ ตอน ขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร
https://www.youtube.com/watch?v=O28mA59yJpw

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ตอน การป้องกันตนเองในพื้นที่สาธารณะ
https://www.youtube.com/watch?v=ODJWlUq2ioQ

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
โรงเรียนวัดมะลิ ตอน คนแปลกหน้า
https://www.youtube.com/watch?v=mZPZEQx_xqM

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
โรงเรียนวัดราชาธิวาส ตอน รักในวัยเรียน
https://www.youtube.com/watch?v=cH3MT3HyKEQ

-------------------------------------------------------------------------
 

คอนเทนต์สื่อพลังใจเชิงบวก
โรงเรียนราชดำริ ตอน คืนคนดี สู่สังคม
https://www.youtube.com/watch?v=ZTOUYX6l15A

 
-------------------------------------------------------------------------  

VTR ประชาสัมพันธ์โครงการการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
เพื่อการป้องกันการกระทำผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์
https://www.youtube.com/watch?v=vOHlIG9_Abg

   
   

 

 
 
                       
 

 

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110